Mød Karen

Karen J. Klint, folketingsmedlem for Socialdemokraterne, er opstillet i Vejle og blev valgt til Folketinget i 1998. Karen J. Klint er Socialdemokraternes kirkeordfører og har desuden i mange år beskæftiget sig med psykiatri, indfødsret og etiske spørgsmål.


Jeg har været på arbejdsmarkedet i over 30 år og har mange års kommunalpolitisk erfaring.

Politisk løbebane
Jeg er født i 1947 på Fyn i en stærkt politisk orienteret familie. Mit nuværende engagement udspringer dels af dette aktive miljø, men bunder også i det faglige arbejde, som for alvor lagde fundamentet til den politiske løbebane.

Det var socialdemokraterne i Børkop, som fik mig lokket med i partipolitik. Inden jeg blev valgt til folketingskandidat i Vejle-Jellingkredsen i 1998, arbejdede jeg lokalpolitisk i en længere årrække. Først som socialdemokratisk medlem af Børkop Byråd fra 1978 til 1980, og senere som medlem af Vejle Byråd fra 1986 til 1998. Fra 1994 sad jeg også i socialdemokraternes bestyrelse i Bredballe.


Karen er efter valget i 2015 med i følgende udvalg i Folketinget:

Formand for:
- Kirkeudvalget (Ordfører)
- Udvalget vedr. Det Etiske Råd (Ordfører)

 

Næstformand for:

- Indfødsretsudvalget 

- Tilsynet iht. Grundlovens §71

Udvalget for Valgs Prøvelse 

 

Medlem af:

- Nordisk Råd

- Social- og Indenrigsudvalget

- Tingsekretær

- Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget
- Udvalget for Forretningsordenen