Sundhed

Mere sundhed til alle


Jeg vil arbejde for at mindske uligheden i sundheden.

Karen J. Klint

 

Den syge borger ønsker at blive rask, uanset hvad man fejler. Jeg vil fortsat arbejde for lige høj kvalitet i behandlingen, uanset om du lider af en somatisk eller en psykisk lidelse.

  

Jeg tror ikke, vi kan undvære Regionerne til at stå for den sygehusbaserede sundhedsbehandling. Der bør være et folkeligt valgt organ, der kan drages til ansvar for de lokale sygehuse. Også når ændringer i sygehusstrukturen besluttes.

 

Moderne sundhedsbehandling begynder med forebyggelse. En meget vigtig kommunal opgave. Men også en opgave vi landspolitisk skal prioritere.

 

Jeg tror ikke på flere sundhedsforbud. Men på mere let tilgængelig viden. Og gerne et dagligt sundt måltid mad til alle børn.