Velfærd

Tryghed - job - velfærd - frihed


Det skal være trygt at være dansker. Ikke kun i forhold til beskyttelse mod kriminalitet. Men også i andre forhold gennem livet. Samfundet skal holde hånden under en, når sygdom, ledighed og ulykker rammer.

 

Alle bør have adgang til en uddannelse, der kan føre til et job. Også selv om man ikke lige fik topkarakter i folkeskolen. De, der ikke magter det, skal naturligvis fortsat kunne få en førtidspension.

 

Samfundets økonomi skal tilrettelægges, så vækst fører til flere jobs. Velfærdssamfundet skal gælde i alle livets faser og ydes efter behov.

 

Vi bor i et demokrati, der bygger på tredeling af magten samt rettigheder og pligter Den balance må ikke ødelægges af intolerance og radikalisering af visse grupper.

Det arbejder jeg gerne for.